Jak wyjść z długów?

Każde przedsiębiorstwo narażone jest na ponoszenie strat finansowych, które mogą doprowadzić do upadłości. Jak wiemy, wielu firm niegdyś doskonale prosperujących na rynku, już nie ma. Warto skorzystać z prawa restrukturyzacyjnego, zamiast ogłaszać upadłość i stracić majątek.  

Dlaczego prowadzenie firmy jest ryzykowne?

Prowadzenie biznesu wiąże się z odpowiedzialnością. Przedsiębiorca ciężko pracuje na osiągnięcie sukcesu, podejmując szereg działań, które nigdy nie dają 100% pewności, że będą opłacalne.  Kiedy pojawia się kryzys, wiele podmiotów gospodarczych nie radzi sobie z nim, co prowadzi do strat finansowych, a w efekcie do likwidacji przedsiębiorstw. Warto zapobiegać upadłości firmy, korzystając z restrukturyzacji, w wyniku której, przywracana jest płynność finansowa. Przedsiębiorstwa znajdujące się w kryzysie, zaczynają wychodzić z długów, co jest ogromną zaletą tego rodzaju procesu. Wnioski restrukturyzacyjne sądy rozpatrują w krótkim czasie, by jak najszybciej pomóc firmom. Kancelaria Wardyn specjalizuje się w przeprowadzaniu restrukturyzacji, opracowując skuteczny plan przywrócenia rentowności.

Jak wyjść z długów?

Przedsiębiorcy nie widząc innego wyjścia, postanawiają ogłosić upadłość, zamiast starać się ratować firmę. Za długi odpowiadają całym swoim majątkiem, więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest znalezienie przyczyny problemów finansowych i poprawienie płynności finansowej. Jeśli skorzystają z prawa restrukturyzacyjnego, wierzyciele powstrzymają się od egzekwowania należności za pośrednictwem komornika. Daje im to większą szansę odzyskania pieniędzy, ale też poprawienie z relacji z dłużnikiem i kontynuowania współpracy. Kiedy firma ogłasza upadłość, syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem i w pierwszej kolejności reguluje zobowiązania wobec pracowników i ZUS, więc wierzyciele mogą nie odzyskać wszystkich pieniędzy. Restrukturyzacja jest lepszym rozwiązaniem dla firmy, pracowników i skarbu państwa, niż jej upadłość.