Upadłość firmy

Upadłość przedsiębiorców

Jesteśmy doświadczonymi specjalistami z zakresu postępowań związanych z upadłością firm.

Nasze usługi obejmują doradztwo zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników, a także reprezentację ich w trakcie postępowania. Na czele naszego zespołu ekonomistów i prawników stoi Przemysław Wardyn – założyciel kancelarii z wieloletnią praktyką w roli syndyka oraz doradcy restrukturyzacyjnego.

Utrata płynności finansowej jest ryzykiem wpisanym w każdą działalność gospodarczą. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość spółki oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków na zaspokojenie wierzycieli.

Kiedy złożyć wniosek o upadłość firmy?

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy jest Twoim obowiązkiem, a nie przywilejem. Brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie może skutkować koniecznością poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa Twoim majątkiem prywatnym. Wniosek należy złożyć jeśli spełniły się przesłanki niewypłacalności określone w prawie upadłościowym. Upadłość firmy następuje wtedy, gdy utraci ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przepisy prawa upadłościowego każą jednak przyjąć, że niewypłacalna jest spółka, której opóźnienie w wykonywaniu płatności i zobowiązań przekracza trzy miesiące. Postępowania dotyczące upadłości spółki prowadzą sądy rejonowe – sądy gospodarcze właściwe ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Upadłość spółki - formalności

Upadłość spółki wymaga złożenia stosownego wniosku do sądu upadłościowego. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Wniosek powinien znaleźć się w sądzie w ciągu trzydziestu dni od wystąpienia stanu niewypłacalności. Jeśli nie wpłynie on na czas, członkowie zarządu muszą liczyć się z tym, że mogą być zmuszeni by pokryć zadłużenie spółki z prywatnego majątku.

Prawo dotyczące upadłości nie dotyczy wyłącznie spółek czy działalności gospodarczych. Również osoby fizyczne mogą ogłosić niewypłacalność. Będąc w takiej sytuacji możesz skorzystać z naszej pomocy, gdyż oferujemy też usługi związane z upadłością konsumencką.

Twój dłużnik jest niewypłacalny?

Co ważne wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć także wierzyciel w przypadku jeśli jego dłużnik jest niewypłacalny. Często jest to jedyny sposób na odzyskanie swojej należności.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług przedsiębiorców ze Szczecina i okolicznych miejscowości.

Nie czekaj umów się na konsulatację, działania podjęte w odpowiednim czasie są gwarancją sukcesu.