Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Oferujemy usługi wyceny przedsiębiorstw przez wykwalifikowanych ekonomistów z wieloletnim doświadczeniem. Oprócz podstawowych wyliczeń wartości możemy przygotować także kompleksowe ekspertyzy dotyczące działalności klienta. Przy opracowywaniu wszystkich dokumentów bazujemy na rozległej wiedzy z dziedziny gospodarki i biznesu wynikającej z regularnego sporządzania raportów dla licznych klientów. Założyciel naszej kancelarii może poszczycić się autorstwem publikacji naukowych z zakresu metodyki sporządzania wycen, a także współpracą w roli stałego biegłego sądowego z dwoma sądami okręgowymi.

Co może być przedmiotem naszych wycen?

Zgodnie z najnowszymi standardami audytorskimi wyceniamy wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa. Zamówiona u nas usługa może uwzględniać:

 • całość przedsiębiorstwa,
 • wycenę maszyn, technologii,
 • know-how,
 • prawa autorskie, znaki towarowe – własność intelektualną,
 • instrumenty finansowe,
 • wartości niematerialne i prawne.

Wykonujemy również oceny utraty wartości, która wystąpiła wskutek czynników zewnętrznych. Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce ustalamy wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego ze zdarzeniami gospodarczymi lub podejmowanymi decyzjami. Procedura ta służy np. ustaleniu racjonalności działań określonych osób w kontekście sytuacji rynkowej.

W ramach wycen oferujemy m.in.

 • Wyceny całych przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
 • Wyceny udziałów/akcji spółek
 • Wyceny znaków towarowych
 • Wyceny technologii
 • Wyceny Know-how
 • Wyceny praw autorskich i pochodnych
 • Wyceny instrumentów finansowych
 • Wyceny szkód gospodarczych
 • Testy na utratę wartości
 • Wyceny innych wartości niematerialnych i prawnych

Ponadto, nasza Kancelaria jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w ustalaniu wystąpienia związku przyczynowo skutkowego wywołanego zdarzeniami gospodarczymi oraz działaniami osób np. określanie racjonalności podejmowanych decyzji w ujęciu rynkowym.

Potrzebujesz pomocy?