Wyceny przedsiębiorstw

Wyceny przedsiębiorstw

Oferujemy usługi wyceny przedsiębiorstw przez wykwalifikowanych ekonomistów z wieloletnim doświadczeniem

Oprócz podstawowych wyliczeń wartości możemy przygotować także kompleksowe ekspertyzy dotyczące działalności klienta. Przy opracowywaniu wszystkich dokumentów bazujemy na rozległej wiedzy z dziedziny gospodarki i biznesu wynikającej z regularnego sporządzania raportów dla licznych klientów. Założyciel naszej kancelarii może poszczycić się autorstwem publikacji naukowych z zakresu metodyki sporządzania wycen przedsiębiorstw, a także współpracą w roli stałego biegłego sądowego z dwoma sądami okręgowymi.

Co może być przedmiotem naszych wycen?

Zgodnie z najnowszymi standardami audytorskimi wyceniamy wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa. Zamówiona u nas usługa może uwzględniać:

• całość przedsiębiorstwa,
• wycenę maszyn, technologii,
• know-how,
• prawa autorskie, znaki towarowe – własność intelektualną,
• instrumenty finansowe,
• wartości niematerialne i prawne.

Wykonujemy również oceny utraty wartości, która wystąpiła wskutek czynników zewnętrznych. Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce ustalamy wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego ze zdarzeniami gospodarczymi lub podejmowanymi decyzjami. Procedura ta służy np. ustaleniu racjonalności działań określonych osób w kontekście sytuacji rynkowej.

W ramach wycen firm oferujemy

Ponadto, nasza Kancelaria jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w ustalaniu wystąpienia związku przyczynowo-skutkowego wywołanego zdarzeniami gospodarczymi oraz działaniami osób np. określanie racjonalności podejmowanych decyzji w ujęciu rynkowym.