Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja firmy pozwala na zredukowanie długu.

Zabezpiecz swój majątek i odbij się z nami od dna. Zaufało nam setki przedsiębiorców, którym udzieliliśmy wsparcia w trudnych chwilach.

Problemy finansowe nie muszą wcale oznaczać końca Twojego biznesu.

Od lat wspieramy swoich klientów w trudnych chwilach pomagając im wyjść na prostą. Na przestrzeni lat udało nam się przeprowadzić skutecznie setki procesów restrukturyzacji zadłużenia. Co ważne w naszym zespole znajdziesz doświadczonych licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych mających szerokie doświadczenie z tego zakresu.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to typ postępowania, który przeznaczony jest dla przedsiębiorców mających problemy z płynnością finansową, czyli ze zbyt wysokim zadłużeniem. Celem tego postępowania jest zawarcie porozumienia z wierzycielami tzw. układu. Co istotne propozycje dla swoich wierzycieli wystosowuje sam dłużnik i nie jest w tym zakresie w zasadzie w żaden sposób ograniczony. W toku postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest zredukowanie zadłużenia, umorzenie odsetek, rozłożenie na płatności na dogodne raty. Ponadto restrukturyzacja zadłużenia zapewnia ochronę majątku przedsiębiorstwa poprzez ochronę przed egzekucjami, a także przed wypowiedzeniem kluczowych dla Dłużnika umów, takich jak np. umowa najmu czy umowa leasingu.

Co powinien zawierać wniosek restrukturyzacyjny?

Aby rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne w zależności od typu postępowania należy podpisać umowę z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego albo złożyć odpowiedni wniosek do sądu tzw. wniosek restrukturyzacyjny. Wniosek restrukturyzacyjny składany jest bezpośrednio przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku spółek przez ich umocowanych reprezentantów.

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc przy przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Swoje usługi proponujemy zarówno przedsiębiorcom ze Szczecina i okolic, jak i z całej Polski.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa pozwala na zredukowanie jej długów

Co najważniejsze, prawo nie określa maksymalnej redukcji zadłużenia jaką możemy zastosować, wszystko leży w naszych rękach. Istnieje także możliwość rozłożenia na raty zobowiązań lub zastosowania karencji w spłacie (okres w którym zobowiązania objęte restrukturyzacją nie są w ogóle spłacane). W wielu przypadkach możliwe jest zastosowanie wszystkich powyższych rozwiązań, czyli redukcji zobowiązania, rozłożenia na raty, a także karencji w spłacie. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może przewidywać także inne niestandardowe propozycje dla wierzycieli. Ostatecznie to wierzyciele będą głosować za przyjęciem propozycji dłużnika, dlatego też tak ważne jest opracowanie przemyślanej strategii, która oparta jest na planie restrukturyzacyjnym sporządzonym przez wykwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego i która będzie akceptowalna dla wierzycieli. Jeśli restrukturyzacja zadłużenia nie przyniesie pożądanych skutków, niestety może być konieczne ogłoszenie upadłości firmy. Również w takiej sytuacji możesz liczyć na naszą pomoc.

Plan restrukturyzacyjny

Właściwie sporządzony plan restrukturyzacyjny znacząco zwiększa szanse na sukces. Stanowi on podstawę działań przedsiębiorcy znajdującego się w restrukturyzacji, dlatego jego opracowanie ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu. Nasza firma od lat specjalizuje się w sporządzaniu planów restrukturyzacyjnych na rzecz naszych klientów a także na rzecz zewnętrznych kancelarii. W tym miejscu warto wskazać, że w naszym zespole znajdują się wybitni ekonomiści, a założyciel naszej Kancelarii Przemysław Wardyn jest specjalistą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, od 20 lat syndykiem, zarządcą i nadzorcą w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych a obecnie licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nr licencji 252), stałym biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim z zakresu ekonomiki i rachunkowości oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych, akcji, udziałów i całych przedsiębiorstw, określania daty niewypłacalności i szacowania wartości szkód. Prowadził również wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie w zakresie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w kryzysie oraz określania ex post wartości rynkowych przedsiębiorstw (udziałów, akcji) czy szkód dla celów procesów sądowych. Jest również autorem publikacji naukowych z zakresu metodologii określania wartości przedsiębiorstw i stanu niewypłacalności w toku postępowań sądowych wydawanych w Oficynie Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytecie Szczecińskim oraz prelegentem na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez SGH i Uniwersytet Szczeciński związanych z bankructwami.

Proces restrukturyzacji

Jakie działania podejmujemy przy restrukturyzacji firmy?

Konsultacja

Pierwsze spotkanie jest bardzo ważne, musimy poznać Twoje problemy a także charakter prowadzonej działalności. Ma to fundamentalne znaczenia dla określenia, który ze sposobów restrukturyzacji jest dla najkorzystniejszy. Odpowiednio przeprowadzona analiza jest kluczem do późniejszego sukcesu.

Wnikliwa analiza przedsiębiorstwa

W dalszej kolejności podejmujemy się szczegółowej analizy Twojego przedsiębiorstwa, musimy między innymi zweryfikować jakie aktywa oraz pasywa posiada Twoja firma, jaki jest charakter jej zadłużenia, jakie umowy handlowe są dla niej kluczowe, czy prowadzone są postepowania egzekucyjne oraz ustalić jakie elementy majątku musimy najpilniej ochronić.

Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego

Musimy opracować sposób w jaki Twoje przedsiębiorstwo zostanie naprawione. Właściwie sporządzony plan stanowi fundament udanej restrukturyzacji, należy pamiętać, że na każdym etapie postępowania wierzyciele mają do niego wgląd, dlatego jest to tak ważny element całej układanki. Wierzyciele Twojego przedsiębiorstwa muszą nam zaufać.

Wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego

Rozpoczęcie jednego z 4 postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie, czyli: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego.

Nadzór nad procesem restrukturyzacji

Czuwamy nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego abyś Ty mógł czuć się bezpiecznie.

Negocjacje z wierzycielami

Niejednokrotnie reprezentujemy naszych klientów podczas negocjacji z wierzycielami. Często sytuacja tego wymaga, a nadto wielu z wierzycieli nie chce negocjować bezpośrednio z dłużnikiem. Mamy doświadczenia w skutecznych negocjacjach z największymi instytucjami w naszym kraju.

Niewiele potrzeba abyś mógł cieszyć się na nowo z dochodów swojej firmy. Zabezpiecz swój majątek i uniknij upadłości.

Pora nam zaufać i postawić na profesjonalizm, wiedzę oraz doświadczenie.

Im szybciej się z nami skontaktujesz tym lepiej!

Jeśli ryzyko niewypłacalności zostanie zidentyfikowane odpowiednio wcześnie, zwiększymy szanse na skuteczną restrukturyzację. Dlatego nie zwlekaj, umów się na konsultację dzwoniąc do nas lub wypełniając formularz kontaktowy.