Upadłość firm

Upadłość firm

Jesteśmy doświadczonymi specjalistami w zakresie prawa upadłościowego i postępowań w sprawie upadłości firm. Nasze usługi obejmują doradztwo zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników, a także reprezentację ich w trakcie postępowania. Na czele naszego zespołu ekonomistów i prawników stoi Przemysław Wardyn – założyciel kancelarii z wieloletnią praktyką w roli syndyka oraz doradcy restrukturyzacyjnego.

Utrata płynności finansowej jest ryzykiem wpisanym w każdą działalność gospodarczą. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków na zaspokojenie wierzycieli.

Kto powinien i kiedy złożyć wniosek o upadłość firmy?

Przepisy prawa upadłościowego stosowane są wobec przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego. Są to m.in.:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółki osobowe oraz kapitałowe.
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 30 dni.

Sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy

Pierwszym krokiem w procesie upadłości przedsiębiorstwa lub upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W ramach naszej obsługi oferujemy jego sporządzenie oraz złożenie w odpowiednim sądzie, a także dalsze prowadzenie sprawy na każdym etapie. Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte na wniosek złożony zarówno przez samego dłużnika, jak i przez wierzyciela. W jego trakcie w miarę potrzeby nasza kancelaria może przygotować wymagane przez sąd opinie lub ekspertyzy. Świadczymy również pomoc ekonomiczno-prawną dla członków zarządu i przedsiębiorców w toku postępowań sankcyjnych:

 • karnych,
 • zakazowych,
 • przenoszących na nich odpowiedzialność materialną za zobowiązania spółki.

Decydując się na wsparcie naszej kancelarii, macie Państwo gwarancję, że postępowanie upadłościowe zostanie przeprowadzone rzetelnie i z poszanowaniem przepisów prawa.

Oferujemy wyspecjalizowane usługi w nastepujących obszarach:

 • doradztwo strategiczne w zakresie upadłości dla wierzycieli oraz oddłużania,
 • reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w postępowaniach upadłościowych,
 • kompleksowe doradztwo transakcyjne w zakresie pre-pack czyli. tzw. przygotowanej likwidacji – wraz ze sporządzeniem wymaganej prawem opinii biegłego sądowego,
 • upadłość konsumencka,
 • kompleksowe opinie/ekspertyzy w toku postępowania upadłościowego,
 • pomoc ekonomiczno-prawna dla członków zarządu i przedsiębiorców w toku wszelkich postępowań sankcyjnych m.in. karnych, zakazowych czy przenoszących odpowiedzialność materialną.

Potrzebujesz pomocy?