Upadłość firm

Upadłość firm

Jesteśmy doświadczonymi specjalistami w zakresie prawa upadłościowego i postępowań w sprawie upadłości. Nasze usługi obejmują doradztwo zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników, a także reprezentację ich w trakcie postępowania. Na czele naszego zespołu ekonomistów i prawników stoi Przemysław Wardyn – założyciel kancelarii z wieloletnim doświadczeniem syndyka, zarządcy i licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Pierwszym krokiem w procesie upadłości przedsiębiorstwa lub upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W ramach naszej obsługi oferujemy jego sporządzenie oraz złożenie w odpowiednim sądzie, a także dalsze prowadzenie sprawy. Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte na wniosek złożony zarówno przez samego dłużnika, jak i przez wierzyciela. W jego trakcie w miarę potrzeby nasza kancelaria może przygotować wymagane przez sąd opinie lub ekspertyzy. Świadczymy również pomoc ekonomiczno-prawną dla członków zarządu i przedsiębiorców w toku postępowań sankcyjnych:

  • karnych,
  • zakazowych,
  • przenoszących na nich odpowiedzialność materialną za zobowiązania spółki.

Decydując się na wsparcie naszej kancelarii, macie Państwo gwarancję, że postępowanie upadłościowe zostanie przeprowadzone rzetelnie i z poszanowaniem przepisów prawa.

Oferujemy wyspecjalizowane usługi w nastepujących obszarach:

  • Doradztwo strategiczne w zakresie upadłości dla wierzycieli oraz dłużników
  • Reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w postępowaniach upadłościowych
  • Kompleksowe doradztwo transakcyjne w zakresie pre-pack czyli. tzw. przygotowanej likwidacji – wraz ze sporządzeniem wymaganej prawem opinii biegłego sądowego.
  • Upadłość konsumencka
  • Kompleksowe opinie/ekspertyzy w toku postępowania upadłościowego
  • Pomoc ekonomiczno-prawna dla członków zarządu i przedsiębiorców w toku wszelkich postępowań sankcyjnych m.in. karnych, zakazowych czy przenoszących odpowiedzialność materialną.

 

Potrzebujesz pomocy?