Na czym polega restrukturyzacja zadłużenia?

Jednym z poważniejszych problemów, które mogą spotkać przedsiębiorców, jest ryzyko upadłości oraz poważne zadłużenia, które nierzadko skutkują podjęciem kroków prawnych przez wierzycieli. Taka sytuacja nie musi jednak oznaczać najgorszego dla firmy, ponieważ istnieją pewne rozwiązania, które pomogą w odbudowaniu stabilności finansowej przedsiębiorstwa, a także w zaspokojeniu potrzeb wierzycieli. Mowa tutaj o restrukturyzacji zadłużenia. Na czym polega i jakie korzyści przynosi?

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia i kiedy można ją rozpocząć? 

Przedsiębiorstwa, które obiektywnie oceniają swoją sytuację i potrafią określić ryzyko niewypłacalności odpowiednio wcześnie, mogą się uchronić przed koniecznością złożenia wniosku o upadłość firmy. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to działanie, które ma na celu ochronę przed wspomnianą upadłością aż do zakończenia restrukturyzacji. Celem takiego działania jest również osiągnięcie takiego kompromisu, który będzie satysfakcjonował obie strony, w tym również wierzyciela.

Jak przebiega restrukturyzacja zadłużenia firmy?  

W celu restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do sądu wraz z odpowiednim planem restrukturyzacyjnym, któregozałożenia można realizować po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd.  Ustawodawca przewiduje również jedno pozasądowe postępowanie restrukturyzacyjne w którym dłużnik pod nadzorem nadzorcy układu (którym może być jedynie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny) samodzielnie zbiera głosy od swoich wierzycieli (ma to na celu zawarcie porozumienia z wierzycielami) a następnie składa do sądu jedynie wniosek o zatwierdzenie układu zawartego z wierzycielami. 

Decydując się na restrukturyzację firmy, przedsiębiorcy muszą zebrać szereg informacji oraz przemyśleć wiele kwestii dotyczących przyszłych działań, a następnie spisać je we wniosku. Mowa tutaj o:

  • przyczynach złożenia wniosku,
  • środkach, które pomogą w osiągnięciu założonego celu,
  • możliwościach finansowych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem obecnej sytuacji w branży,
  • oszacowaniu szans na udaną restrukturyzację z uwzględnieniem problemów, które mogą się pojawić podczas całego procesu,
  • terminarzu działań.

Przedsiębiorca musi zadbać o jakość informacji zawartych we wniosku, ponieważ to od nich zależy decyzja wierzyciela albo sądu. Z uwagi to, że restrukturyzacja nie jest łatwym procesem, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Dzięki rzetelnemu doradztwu można uzyskać pomoc z zakresu przygotowania wniosku o otwarcie postępowania czy prowadzonych negocjacji z instytucjami finansowymi lub wierzycielami.