Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Cechą przezornego człowieka jest to, że dba on o swoją sytuację finansową. Jednakże czasami los niekorzystnie się układa i wbrew swojej woli wpadamy w spiralę zadłużenia. W skrajnej sytuacji trzeba sięgnąć po skrajne środki. Sposobem na częściowe zaradzenie swojemu niekorzystnemu położeniu jest wówczas ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ewentualność, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, stoi zarówno przed osobami fizycznymi, jak i przed przedsiębiorcami. Nie jest ona jednak łatwa. Żeby stała się możliwa, trzeba wykazać, że nasza niewypłacalność jest skutkiem niezależnych od nas czynników zewnętrznych. W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej musi też minąć okres przynajmniej trzech miesięcy, w trakcie których nie są regulowane bieżące zaległości. Po upływie tego czasu uznaje się, że osoba bądź firma jest niewypłacalna.

Przebieg postępowania upadłościowego

Do czynników, które uprawniają do starania się o upadłość konsumencką, należy między innymi utrata pracy czy drastyczne zmniejszenie zarobków, które przyczyniło się do ustania płynności finansowej. Wykazanie przyczyny niewypłacalności jest pierwszym krokiem w stronę ogłoszenia upadłości. Następny polega zaś na tym, by dokładnie określić, wobec kogo mamy zobowiązania i ile one wynoszą. W tym działaniu pomocne jest niewątpliwie skompletowanie wszystkich zawartych umów kredytowych.

Kiedy za pomocą stosownych dokumentów poświadczona jest już przyczyna oraz charakter niewypłacalności, można przejść do postępowania upadłościowego. To właśnie w jego toku dochodzi do umorzenia długów, jednak tylko tych, które są zgłoszone. Jeżeli więc nie umiemy w żaden sposób potwierdzić, że jesteśmy komuś winni pieniądze, tego rodzaju zobowiązanie nie może podlegać procedurom związanym z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Działania związane ze staraniem się o upadłość konsumencką i umorzenie długów są skomplikowane, ale nie do nieprzebrnięcia. W celu łatwiejszego uporania się z takimi kłopotami, można skorzystać również z usług pełnomocnika.