Gdzie złożyć wniosek restrukturyzacyjny?

Firmy, którym grozi upadłość oraz działania wierzycieli, często decydują się o złożenie wniosku restrukturyzacyjnego. Celem takich działań jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą odbudować stabilność finansową przedsiębiorstwa w przyszłości oraz poprawa efektywności i wydajności działania firmy. Jest to korzystniejsze rozwiązanie od postępowania upadłościowego, ponieważ najważniejszym celem nie jest zaspokojenie potrzeb wierzycieli, ale zapobiegnięcie likwidacji oraz utrzymanie firmy. Gdzie należy złożyć wniosek restrukturyzacyjny i co powinien zawierać?

Co musi zawierać wniosek o restrukturyzację? 

W celu ochrony przed upadłością firmy wiele przedsiębiorstw decyduje się na złożenie wniosku restrukturyzacyjnego. Jego treść uzależniona jest od wielu kwestii. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, ilu jest wierzycieli oraz od tego, jakie wierzytelności mają zostać zrestrukturyzowane. Co więcej, należy wziąć pod uwagę też globalną sytuację dłużnika. Co do zasady we wniosku muszą zostać zawarte przyczyny, dla których zostaje złożony oraz wymienione środki, które pomogą w osiągnięciu założonego przez przedsiębiorcę celu.

Wniosek będzie wyglądał inaczej w zależności od celu jednak oprócz wspomnianych przyczyn, należy w nim zawrzeć również informację o możliwościach finansowych przedsiębiorstwa (uwzględniając sytuację firmy w branży), zaproponować terminarz działań restrukturyzacyjnych oraz określić środki, które mogą w tym pomóc. Istotne jest również to, że wniosek musi uwzględnić, jakie są szanse przedsiębiorstwa, a do tego trzeba wziąć pod uwagę potencjalne problemy, które mogą się pojawić w przyszłości.

Do kogo należy skierować wniosek? 

Adresaci wniosku o restrukturyzację firmy mogą być różni. Wszystko zależy od tego, jaki jest zakres wniosku i czego dotyczą problemy przedsiębiorstwa. Należy go złożyć do sądu albo do wierzycieli. Następnym krokiem w postępowaniu jest analiza, którą przeprowadzają adresaci wniosku. Mowa tutaj przede wszystkim o spełnieniu warunków formalnych bądź ekonomicznych przez wierzyciela. Odpowiedź na wniosek zależy przede wszystkim od tego, czy zawarte w nim informacje są precyzyjne i wiarygodne.