Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

Śmierć osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą często powoduje wiele komplikacji w zapewnieniu ciągłości firmy. W tym przypadku rozwiązaniem jest ustanowienie Zarządcy Sukcesyjnego, co znacznie ułatwia dziedziczenie rodzinnej działalności. Najnowsze przepisy pozwalają przedsiębiorcom na powołanie Zarządcy Sukcesyjnego, który po śmierci właściciela prowadzi bieżące sprawy przedsiębiorstwa aż do czasu zakończenia formalności spadkowych.

Swoim klientom oferujemy

  • najwyższej jakości usługi z zakresu zarządzania sukcesyjnego
  • pomoc związaną z dziedziczeniem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Potrzebujesz pomocy?