Ekspertyzy sądowe

Ekspertyzy sądowe

Ekspertyza sądowa to zespół specjalistycznych czynności o charakterze badawczym, które wykonywane są przez biegłego na zlecenie organu procesowego. Każda ekspertyza sądowa zakończona jest opinią, która może być dopuszczona jako dowód w postępowaniu sądowym. Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz sądowych. Od założenia naszej kancelarii wydaliśmy na zlecenie sądów oraz prokuratur ponad tysiąc opinii. Na stałe współpracujemy z sądami okręgowymi w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, ale przyjmowaliśmy także zamówienia od organów z całej Polski. Specjalizujemy się w zakresie wyceny przedsiębiorstw, udziałów, ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych. Mamy także doświadczenie w ustalaniu wartości szkody, utraconych korzyści. W sporządzanych przez nas opiniach opieramy się na eksperckiej wiedzy i sprawdzonych źródłach naukowych. Wnioski przedstawiamy jak najprościej i objaśniamy specjalistyczne zagadnienia.

Opiniowanie na potrzeby prywatne

Nasza oferta obejmuje także opiniowanie dla sektora prywatnego. Zrealizowaliśmy setki takich zamówień, także w ramach procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Specjalizujemy się w takich zagadnieniach, jak:

  • niewypłacalność,
  • rachunkowość,
  • wycena maszyn i urządzeń
  • wycena przedsiębiorstw
  • wycena wartości niematerialnych

Nasze kwalifikacje potwierdzają także liczne kontropinie do ekspertyz innych biegłych sądowych. Pozasądowe opinie potrafią być szczególnie przydatne w przypadku postępowań cywilnych.

W ramach naszej działalności sporządziliśmy:

  • ponad tysiąc opinii na zlecenie Sądów i Prokuratur z całej Polski,
  • setki opinii prywatnych,
  • setki kontr opinii do opinii wydanych przez biegłych sądowych.

Potrzebujesz pomocy?