Oddłużanie firm w Szczecinie

Oddłużanie firm w Szczecinie

W czasach kryzysu finansowego coraz więcej osób fizycznych oraz firm ma problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych. Zadłużenie firmy jest problemem dla wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W momencie, w którym bieżąca obsługa zadłużenia staje się coraz trudniejsza, warto pomyśleć o wdrożeniu środków zaradczych. Oddłużanie firmy jest długim i skomplikowanym procesem, a im szybciej zostaną wdrożone odpowiednie procedury, tym lepiej. Oddłużanie to usługa finansowo-prawna, której celem jest zoptymalizowanie zadłużenia Klienta na miesięczne raty akceptowalne do spłaty. Należy w tym wypadku zwrócić się po pomoc w oddłużaniu do profesjonalnych firm, które specjalizują się w tym zakresie.

Specjalizujemy się w oddłużaniu firm w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonych przez nas analiz wskazywane są wszystkie mocne i słabe strony prowadzonej działalności. Dzięki temu możliwe stanie się podjęcie decyzji o tym, czy należy wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne firmy, czy też wystarczającym będzie przeprowadzenie innych działań naprawczych. Celem naszych prac jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, a także umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Całość działań prawnych podejmowanych przez naszą firmę zmierza do jak najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta, które umożliwi mu systematyczną spłatę zadłużenia w miesięcznej racie.